Primers used for MLST of Streptococcus thermophilus

Genes

The Streptococcus thermophilus MLST scheme uses internal fragments of the following housekeeping genes:

ddlA (D-alanine--D-alanine ligase)
glcK (glucose kinase)
proA (gamma-glutamyl phosphate reductase)
ptsI (phosphoenolpyruvate-protein phosphotransferase)
serB (phosphoserine phosphatase)
tkt (transketolase)


Primers for PCR amplification and sequencing

GeneDirectionPrimer Sequence
ddlAFTCAAGTGTGGCTATGGA
RGTAGATGGCTCCATCCTC
glcKFTGGGCAGAAACTCAAGA
RAACACCACCACCGATAAC
proAFCCCGTCTCATCCAAACTGTG
RTGGTTGAAGTTAGGGCCTCA
ptsIFACGTACTAGTCACTCTGCAA
RCACGAAGCAAGGCACGTAAT
serBFGGTCCAAGAAGAAGTAATTGA
RGACCTTATACAAATCTGGTT
tktFGCAGCACCAATGGGTTACAC*
RGGAGCACCATGACCAATG

*(corrected on Nov. 4th, 2019 by removing an erroneous extra 'CA')


PCR conditions

PCR amplification is performed at an annealing temperatures of 54°C for all genes.


Allele templates

ddlA (450 bp):
CTTGAAGTTGCTGGAGTGCCACAGGTTGCCTACACAGGCTACATCGAGGGTGAAGATTTGGAAGCAGCAGTAGCAG
AGACACTTGAAAAATTGACCTTCCCAGTTTTTGTCAAACCAGCCAACATGGGGTCATCTGTTGGGATTTCTAAAGC
TGAAAATGAATCAGAGCTTCGTTCAGCGATTGATCTTGCTCTCAAATATGATAGCCGTATCTTGATTGAGCAAGGT
GTAGTTGCTCGTGAAATCGAAGTTGGTATCCTTGGAAATACGACTGTCAAAACGACTGATCCGGGTGAAGTGGTCA
AAGACGTGGCTTTCTATGATTACCAAGCCAAGTACATTGACAATAAGATTACCATGGATATTCCAGCTCGCGTGCC
TGTCGAAGTCATGACGCAAATGCGTGCCTATGCGGCCAAGGCCTTTCGTGCTCTAGGGGGTTGCGGTCTT

glcK (450 bp):
CTTGGTATTCCATTCGCTATTGATAATGATGCTAATGTGGCTGCACTGGGTGAACGTTGGGTTGGTGCTGGTGCTA
ACAATCGGAATGTTGTCTTTATAACATTGGGTACAGGTGTTGGTGGCGGTGTTATCGCTGATGGTAACTTAATTCA
TGGTGTTGCCGGTGCTGGTGGGGAAATTGGTCACATTATTGTTGAACCTGACACAGGATTTGAGTGTACTTGCGGA
AACAAGGGGTGTCTGGAAACTGTAGCTTCAGCAACAGGTATTGTACGTGTAGCACATCATTTGGCAGAAAAATACG
AAGGAAACTCTTCTATTAAAGCTGCTGTAGACAATGGTGAGTTTGTGACAAGTAAAGATATTATCGTAGCTGCTAC
TGAAGGTGATAAGTTTGCTGACATCATTGTTGATAAAGTCTCTAAATACCTCGGACTTGCAACAGCAAAC

proA (519 bp):
CCAGTCATCGAAACGGGTGTTGGTAACTGTCATATTTATGTGGATAAATATGCTAACTTAGATATGGCGACACAGA
TTGTCATCAATGCCAAGACCCAACGACCAAGTGTGTGTAATGCTGCAGAATCTCTCGTTGTTCATGCTGATATTGT
AGAAGAATTCTTGCCTAACTTGGAAAAAGCTATTTCAAAAATTCAGTCTGTTGAGTTCCGCGCGGATGAAAGGGCT
TTGAAACTTATGGAAAAAGCTGTACCCGCTTTACCAGAGGATTTTGCGACAGAGTTTCTTGACTACATTATGTCTG
TTAAAGTAGTAGACAGCCTTGATGAGGCGATTAATTGGATTAATACTTACACGACATCACATTCAGAAGCTATCGT
GACTCAGGATATCAGTCGTGCTGAGCAATTCCAAGACGATGTTGACGCTGCAGCTGTCTATGTCAATGCCTCGACT
CGTTTCACAGACGGTTTCGTCTTTGGACTGGGTGCTGAAATCGGAATCTCAACCCAAAAAATG

ptsI (501 bp):
GTCCTTGGAATAAACAACATAACTGAACTTGTTAAAGATGGTGACATTTTAGCGGTTTCAGGTATTACCGGTGAAG
TTGTTATTAATCCAACTGAAGAACAAATTGCTGAGTTTAAAGCAGCTGGTGAAGCTTACGCCAAACAAAAGGCAGA
ATGGGCTCAACTTAAAGATGCTCCAACAGTTACTGCTGATGGAAAACACTTCGAGTTAGCAGCAAATATCGGTACA
CCTAAAGACGTTGAAGGTGTTAACGATAATGGTGCAGAAGCAGTTGGTCTTTATCGTACAGAATTCTTGTATATGG
ATTCTCAAGATTTCCCAACCGAAGAAGACCAATATGAAGCATACAAAGCAGTTCTTGAAGGTATGAATGGTAAACC
TGTTGTTGTTCGTACAATGGATATCGGTGGGGATAAAGAACTTCCTTACTTTGACCTTCCTAAAGAAATGAATCCA
TTCTTGGGTTACCGTGCATTACGTATTTCTATCTCTGAAACTGGT

serB (498 bp):
GAGGCTGGTGTTGGTCGAGAGGTCGCTGAAATCACAGAGCGGGCCATGCGTGGAGAATTAGATTTCAGACAGGCTT
TGAATGAGCGTGTGGCAACCCTTAAGGGATTGCCTGACAGTATATTTGAGAAGGTCTATGCCCGCATTCATTTCAA
CAAGGGAGCCAAGGAACTTGTGGATGAACTCCACTCACGTGGCTTCAAGGTAGGTTTAGTTTCTGGTGGTTTCCAT
GAGACAGTTGATAGACTGGCAAAAGAGGCAGGTATTGATTATGTGAAGGCCAATCACCTTGAGGTGATCGATGGTT
TCTTAACTGGAAAGGTTTATGGTGAGATTGTTACCAAAGATGTCAAGGTAGCTAAGCTTAAAGATTGGGCAGCGGA
AAATGGACTTAAGCTCTCTCAAACCATTGCTATGGGTGATGGAGCCAATGATTTGCCTATGATTAAGACAGCGGGT
ATAGGCATCGCCTTTTGTGCCAAACCAATTGTCCGTGTACAA

tkt (525 bp):
CGTTTTGTTTTGTCAGCAGGTCATGGTTCAATGCTTCTTTATGCGCTCCTTCATTTGTCAGGATTTAAAGATTTGA
GCATTGAAGAGCTTAAACAATTCCGTCAATGGGGTTCTAAGACACCTGGTCACCCAGAATTTGGCCATACAGTTGG
TGTAGATGCTACGTCAGGTCCACTTGGGCAAGGTATTGCTATGGCTGTCGGTATGGCACAAGCTGAACGTTTCTTG
GCTTCTCGATACAACAAGGAAGGCTTCCCAATCTTTGACCATTATACTTATGTTATTGCGGGAGATGGTTGCTTTA
TGGAAGGCGTTTCGGCCGAAGCATCATCTTACGCTGGTCTTCAAAAATTGGATAAATTGATTGTCTTGTACGATTC
AAATGATATCAATCTTGACGGTGAAACTAAAGATTCATTTACTGAAGATGTACGTGCACGTTATGAAGCTTATGGT
TGGAACACTGAATTTGTTCAAGATGGAACAGATATTGAAGCTATCAACGCTGCTATTGAAAGTGCAAAA

Edit on GitLab