The BIGSdb website Policy concerning the platform & data use agreement and the privacy notice of BIGSdb-Pasteur was updated on March 25, 2024. Please consult it before using the platform and the data.

The procedure for submitting data for curation were updated on Mai 03, 2024. Please consult them before making a new submission. If any questions, contact us.

Primers used for MLST of Listeria monocytogenes

Genes

The Listeria monocytogenes MLST scheme uses internal fragments of the following seven housekeeping genes:

abcZ (ABC transporter)
bglA (beta glucosidase)
cat (catalase)
dapE (succinyl diaminopimelate desuccinylase)
dat (D-amino acid aminotransferase)
ldh (L-lactate dehydrogenase)
lhkA (histidine kinase)


PCR amplification

Protocol uses primers with universal sequencing tails to sequence all genes with the same forward and reverse sequencing primers.

GeneDirectionPrimer Sequence
abcZabcZoF:GTTTTCCCAGTCACGACGTTGTATCGCTGCTGCCACTTTTATCCA
abcZoR:TTGTGAGCGGATAACAATTTCTCAAGGTCGCCGTTTAGAG
bglAbglAoF:GTTTTCCCAGTCACGACGTTGTAGCCGACTTTTTATGGGGTGGAG
bglAoR:TTGTGAGCGGATAACAATTTCCGATTAAATACGGTGCGGACATA
catcatoF:GTTTTCCCAGTCACGACGTTGTAATTGGCGCATTTTGATAGAGA
catoR:TTGTGAGCGGATAACAATTTCAGATTGACGATTCCTGCTTTTG
dapEdapEoF:GTTTTCCCAGTCACGACGTTGTACGACTAATGGGCATGAAGAACAAG
dapEoR:TTGTGAGCGGATAACAATTTCATCGAACTATGGGCATTTTTACC
datdatoF:GTTTTCCCAGTCACGACGTTGTAGAAAGAGAAGATGCCACAGTTGA
datoR:TTGTGAGCGGATAACAATTTCTGCGTCCATAATACACCATCTTT
ldhldhoF:GTTTTCCCAGTCACGACGTTGTAGTATGATTGACATAGATAAAGA
ldhoR:TTGTGAGCGGATAACAATTTTATAAATGTCGTTCATACCAT
lhkAlhkAoF:GTTTTCCCAGTCACGACGTTGTAAGAATGCCAACGACGAAACC
lhkAoR:TTGTGAGCGGATAACAATTTCTGGGAAACATCAGCAATAAAC

For strains of lineage 3, we use the following primers in case of failure with the above primers:

GeneDirectionPrimer Sequence
lhkAlhkA-F3:GCAAGTTTTGAATACGTATCAGCG
lhkA-R2:TACGCATTTCATGAGAAACATCAG

- Universal sequencing primers

oF : GTT TTC CCA GTC ACG ACG TTG TA

oR : TTG TGA GCG GAT AAC AAT TTC

PCR conditions

 • 1 cycle:
  • 94° for 4 min
 • 35 cycles:
  • 94° for 30 s
  • 52° for 30 s* (35 cycles)
  • 72° for 2 min
 • 1 cycle:
  • 72° for 10 min

*PCR amplification is performed at an annealing temperature of 52°C for all genes except for bglA (45°C).


Allele templates

abcZ (537 bp):
AAATCGACGAACAGAATGCGTATAGGACTTTTCCGCAAGATGGAAAAACTATCAATCCGT
TTCTTCGATAGTCGCAATGATGGCGAAATGCTTAGTCGTTTCACTAGTGACTTAGATAAT
ATTTCCAACACACTAAACCAAGCATTGATCCAAGTACTATCCAACGTCGCGCTAATGATT
GGTGTTATCATCATGATGTTCCAACAAAACGTGGAACTAGCCTTCGTTACTCTAATATCT
GCTCCATTTGCGATTATTATTGCGACAGTGATTATTCGAAAAGCCCGCAAATTCGTTGAT
ATTCAACAAGATGAACTAGGCGTACTTAACGGCTACATTGACGAAAAAATCTCTGGTCAA
AAAATTATTATCACAAATGGCTTAGAAGAAGAAACAATTGACGGCTTTGTTAAACAAAAC
AATATCGTTAAAAACGCAACTTACAAAGGTCAAGTTTACTCCGGTTTACTTTTCCCAATG
ATGCAAGGTATTTCCCTATTAAATACAGCTATTGTTATCTTCTTCGGTGGATGGTTA

bglA (399 bp):
AACCAATTCGAAGGCGCTTACAACGTCGATGGAAAAGGACTTTCCGTTCAAGATGTTACT
CCAAAAGGCGGATTTGGTCACATTACTGACGGTCCAACACCAGATAACTTAAAATTAGAA
GGAATTGACTTCTATCATCGCTACAAAGATGACGTGAAACTTTTTGCCGAAATGGGCTTC
AAGGTTTTCCGTACTTCCATCGCTTGGTCCCGTATCTTCCCAAATGGTGACGAAACTGAG
CCAAACGAAGCAGGATTACAATTTTACGATGATTTATTCGATGAACTTCTAGCACATAAT
ATCGAACCACTGATTACTTTATCTCACTATGAAACACCACTTCACTTATCGAAAACTTAC
GACGGCTGGGTAAATAGAAAAATGATCGACTTCTATGAA

cat (486 bp):
GCTCGTGGTGCTGGTGCTCACGGGAAATTTGTCACTAAGAAAAGCATGAAAAAATATACA
ATGGCTAAATTTTTGCAAGAAGAAGGAACGGAAACGGAGGTTTTTGCTCGTTTTTCAACA
GTAATTCATGGGCAACATTCTCCAGAAACATTACGTGATCCACGCGGTTTCTCCGTTAAG
TTTTATACAGAAGAAGGGAATTATGATTTTGTCGGAAATAATTTGCCGGTATTCTTCATT
CGTGATGCGATTAAGTTTCCGGATGTTATTCATTCCTTGAAGCCTGATCCACGCACAAAT
ATTCAAGATGGCAACCGTTACTGGGATTTCTTTAGCCTTACACCGGAAGCTACGACGATG
ATTATGTACTTATTCAGTGATGAAGGAACGCCGGCTTCTTACCGGGAAATACGTGGCTCT
AGTGTTCATGCGTTCAAATGGATTAATGAAGAAGGCAAAACAGTTTATGTAAAACTGCGC
TGGATT

dapE (462 bp):
TTGCAAAAGTTGTTAGCTGAACACGGTATTGAGTCCGAAAAGGTAAAATACGACGTAGAC
AGAGCCAGCCTAGTTAGCGAAATTGGTTCCAGTGACGAGAAAGTTTTGGCGTTTTCAGGG
CATATGGATGTCGTTGATGCGGGTGATGTCTCGAAGTGGAAGTTCCCACCTTTTGAAGCA
ACAGAGCATGAAGGGAAAATATACGGACGTGGCGCGACGGATATGAAGTCAGGTCTAGCG
GCGATGATTATTGCAATGATTGAGCTTCATGAAGAAAAACAAAAACTAAATGGCAAAATT
AGATTATTAGCAACGGTTGGTGAAGAAGTCGGTGAACTTGGAGCCGAACAACTAACGCAA
AAAGGTTACGCAGATGATTTAGATGGCTTGATTATCGGCGAACCGAGTGGACACCGGATT
GTTTATGCGCATAAAGGTTCCATTAATTATACCGTTAAATCC

dat (471 bp):
GAAGTAGTTCGTCTATATAATGGAAAATTCTTCACTTATAATGAACACATTGATCGTTTA
TATGCGAGTGCAGCAAAAATTGACTTAGTTATTCCTTATTCTAAAGAAGAGTTACGAGCG
TTACTTGAAAAATTAGTTGCTGAAAATAATATTAATACAGGAAATGTCTATTTACAAGTG
ACTCGAGGTGTTCAAAACCCGCGTAATCACGTTATGCCAGATGATTTCCCGCTGGAAGGC
GTTTTAACAGCAGCAGCTCGTGAAGTACCAAGAAATGAACAACAATTTGTGCAAGGTGGA
CCAGTAATTACAGAAGAAGATGTTCGTTGGTTACGCTGTGACATCAAGAGTTTGAATTTA
CTTGGAAACATTTTAGCAAAAAACAAAGCACATCAACAAAATGCGTTAGAAGCTGTTTTA
CACCGCGGAGAGCAAGTAACTGAGTGTTCAGCTTCCAATATTTCTATTATT

ldh (453 bp):
TATAGCGACTGCCACGATGCGGACTTAGTTGTTGTAACTGCCGGGACTGCACAAAAACCT
GGTGAAACTCGTTTAGATTTAGTAAATCGTAATATTAAAATCATGAAAGGCATCGTGGAT
GAAGTAATGGCTAGCGGATTTGACGGTATCTTCTTAATCGCTTCTAACCCAGTAGATATC
TTAACTTACGCTACATGGAAATTCTCAGGTCTTCCAAAAGAACGTGTTATCGGTTCTGGA
ACAAGCCTTGATACAGCACGTTTCCGTATGTCAATTGCCGACTATCTAAAAGTAGATGCT
CGTAACGTCCATGGTTACATCCTTGGCGAACACGGCGATACAGAATTCCCAGCATGGAGC
CACACAACTGTCGGCGGTCTTCCAATCACTGAATGGATTAGCGAAGATGAACAAGGTGCA
ATGGATACTATTTTCGTAAGTGTTCGTGATGCA

lhkA (480 bp):
TATCCAACACAGATGAATCAGCCGTTACCAAAGGATTTCTCTATTTCTTCGGATGATAAG
AAAAAACTTGAAAGTGGCGAAACAGTTAGTAAGAAAATAGATAATCGCTTTAATAAAGAA
ATGACAATTGTGTACGTCCCAATAATGAATGGCGACAAATTTGTCGGTTCTATCGTGCTC
AATTCACCTATTAGCGGTACGGAGCAAGTAATTGGTACGATTAACCGCTATATGTTCTAC
ACTATTTTACTTTCTATAACGGTAGCACTTATTCTTAGCGCAATCTTGTCCAAACTACAA
GTAAATCGAATCAACAAACTACGAGCAGCGACAAAAGACGTTATTCAAGGCAATTACAAA
GCTCGATTGAAGGAAAATAATTTTGATGAAATTGGTGCACTTGCCATTGATTTCAATAAA
ATGACACAAACCCTTGAAACATCTCAAGAAGAAATAGAACGACAAGAGAAGCGGAGACGC

Edit on GitLab